Přístrojové vybavení

Naše ordinace disponuje nejnovějším nadstandardním vybavením. Všechna níže uvedená vyšetření jsou při indikaci lékařem hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


1/ EKG - ELEKTROKARDIOGRAFIE

Co je to EKG?

EKG je jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. K tomuto měření se používá přístroj elektrokardiograf, u kterého přiložením elektrod na hrudník a končetiny lze snímat, filtrovat a zesilovat elektrickou aktivitu srdce.

Důvody k vyšetření:

EKG nám poskytuje důležitou informaci o stavu srdce. K vyšetření přistupujeme například před operací nebo v rámci preventivních prohlídek. Při náhlých změnách zdravotního stavu nebo při podezření na akutní srdeční onemocnění nebo po těžším úrazu provádíme toto vyšetření jako jedno z prvních.

Průběh vyšetření:

K vyšetření není nutno přistupovat s obavami. Není nepříjemné, ani nebolí. Provádíme ho vleže na vyšetřovacím lůžku. Na začátku budete požádáni o odložení oděvu tak, aby byl přístupný hrudník, kotníky a zápěstí.Tato místa budou před přiložením snímacích elektrod navlhčena speciálním gelem nebo vodou (pro zajištění vodivosti). Poté proběhne vlastní vyšetření s posouzením a hodnocením výsledku a doporučením dalšího postupu. EKG vyšetření je hrazeno pojišťovnami od 40 let věku ve čtyřletých intervalech u zdravých jedinců.


2/ CRP – C REAKTIVNÍ PROTEIN

Co je to CRP?

Jedná se o jednoduchý test, kterým lékař provádí analýzu hladiny CRP z krevního vzorku. C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu. Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko přesnější.

Důvody k vyšetření

Používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání zánětem a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky.

Průběh vyšetření

Pro získání vzorku je nutné provést odběr kapky krve, kterou získáme z prstu ruky. Podle výsledné hodnoty lékař určí další strategii léčby. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do několika minut.


3/ FOB TEST

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí všechny  pojišťovny od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let je možné buď pokračovat v kontrolách tímto testem každé dva roky, nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii. Kolonoskopie se provede vždy i u pacientů, u kterých je výsledek testu na okultní krvácení pozitivní (tzn. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení). Mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření:

Během vstupní či preventivní periodické prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Test skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě při pokojové teplotě 1 den, v chladničce při teplotě 2-8ºC 7 dní.


4/ STREPT TEST

Co je Strept test?

Jedná se o jednoduchý a rychlý test sloužící k detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku pomocí přístroje QuikRead go.

Důvody k vyšetření:

U pacientů trpícich bolestí krku (tzn.akutní faringitidou) může být nesnadné pouze na základě vizuální kontroly odlišit, zda je infekce způsobená streptokoky skupiny A, nebo viry. Tento test poskytuje rychlé a přesné výsledky ještě v průběhu návštevy pacienta u lékaře, na základě kterých lze identifikovat pacienty, kteří budou vyžadovat léčbu antibiotiky.

Průběh vyšetření:

Biologický materiál získáme z výtěru z krku.


5/ INR DIAGNOSTIKA

Co je INR?

INR se používá k monitorování léčby Warfarin. Mezinárodní označení pro tyto testy je INR (International Normalized Ratio). Podávání léku Warfarin musí být spojeno s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedena správně a bezpečně.

Důvody k vyšetření:

Jediným důvodem je kontrola pacientů, kteří se léčí lékem Warfarin. Na začátku léčby, než dojde k nastavení stabilní hladiny léku, je INR prováděno častěji. Po nastavení stabilní hladiny pak obvykle v intervalu 4 týdnů.

Průběh vyšetření:

Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek a navrhne další léčbu Warfarinem.


6/ GLUKOMETR

Co je glukometr?

Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.

Důvody k vyšetření:

Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.

Průběh vyšetření:

Kapku krve získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek.


7/ PULSNÍ OXYMETR

Co je pulsní oxymetr?

Pulsní oxymetr je malý přenosný přístroj pro měření:

a/ teptové frekvence nebo-li pulsu
Vzniká kolísáním obsahu krve v tepnách vlivem srdeční činnosti. Puls je charakterizován četností (frekvencí), pravidelností, apod. Menší četnost tepů je projevem pomalejší srdeční činnosti, větší četnost tepů projevem zrychlené srdeční činnosti. Normální tepová frekvence člověka je standardně 60-90 pulsů za minutu. Tento parametr dokáže Pulsní oxymetr spolehlivě změřit.

b/ nasycení krve kyslíkem
Při zjišťování saturace metodou pulsní oxymetrie je normální hodnota 95-98 %(nasycení krve kyslíkem).

Důvody k vyšetření:

Náhlé změny zdravotního stavu pacientů, zejména při poruchách tepové frekvence(poruch srdečního rytmu) a náhlých poruchách a potížích s dýcháním (dušnost, nedostatek dechu).

Průběh vyšetření:

Probíhá nebolestivým vložením prstu (části těla) do přístroje.


8/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU - TK HOLTER

Co je TK Holter?

Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci v podmínkách běžného prostředí pacienta.

Důvody k vyšetření:

  • Zvýšená variabilita TK
  • Rozdíl mezi TK doma a ve zdravotnickém zařízení- resp. syndrom bílého pláště
  • Maskovaná hypertenze
  • Rezistence hypertenze k léčbě
  • Podezření na sekundární hypertenzi
  • Objektivizace hypotenze u synkop

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného přístroje oscilometrickou metodou. Podle naprogramování přístroje je pacientovi automaticky měřen krevní tlak na paži obvykle po 15 minutách v průběhu dne a cca po 1 hodině v průběhu spánku. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami v domácích podmínkách (syndrom bílého pláště). Velmi často používáme tento přístroj k posouzení kompenzace vysokého krevního tlaku, u tzv. "kolísavého tlaku".

Příprava pacienta:

V den vyšetření se po předchozí domluvě s personálem dostaví na naše pracoviště obvykle mezi 7 a 9 hodinou ranní. Sestra pacientovi nasadí obvykle na nedominantní horní končetinu tlakovou manžetu, která je spojena s přístrojem. Vlastní měřící přístroj je umístěn na opasku a je přibližné velikosti jako walkman. První měření je provedeno přímo na ambulanci a další jsou již prováděno automaticky dle naprogramovaného plánu. Aby bylo měření přesné je vhodné pří samotném měření uvolnit paži a být v klidu. Rovněž v průběhu dne by měl být pacient spíše v celkovém klidu. Není například vhodné aby pracoval na zahrádce nebo cvičil. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Pří monitorování občas zkontrolujte zda-li nedošlo k odpadnutí tlakového konektoru, který spojuje manžetu s měřícím přístrojem. Jakékoliv dotazy zodpovíme pacientovi pří zahájení vyšetření. Vyhodnocení záznamu provádí lékař po zpracování dat v počítači. Výsledek vyšetření je pacientovi sdělen okamžitě nebo při nejbližší klinické kontrole.


9/ MOČOVÝ ANALYZÁTOR URI TEX

URI TEX měří kompletní močovou analýzu včetně mikroalbuminu a kreatininu. Je to reflektanční fotometr určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů uživatelem nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám. Díky němu jsme schopni do 3 minut provést přesnou močovou analýzu a tím rychle nasadit pacientovi účinnou léčbu. Výsledek s aktuálními údaji a datem tiskneme a zařazujeme do karty pacienta. Přístroj vyhodnocuje pomocí močových proužků 10-12 údajů. Nemusíte již čekat do druhého dne a volat na výsledek laboratorního vyšetření moči. Během pár minut se dozvíte, zda trpíte infekcí močových cest, případně zda máte v moči známky poškození ledvin.


10/ MĚŘENÍ KOTNÍKOVÝCH TLAKŮ - BOSO ABI 100

BOSO ABI 100 (přístroj pro měření kotníkových tlaků) umožňuje současné měření krevního tlaku na všech čtyřech končetinách najednou. Přístroj měří hodnotu ABI indexu, který označuje průchodnost tepen dolních končetin a upozorňuje na příznaky ischemické choroby dolních končetin (ICHDK). Výkon je indikován u symptomatických pacientů s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK), v rámci dispenzární prohlídky diabetika 2. typu a u registrovaných asymptomatických pacientů nad 60 let s jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.