Standardní služby

V naší ordinaci Vám nabízíme kvalitní komplexní lékařské služby. Vždy profesionální a osobní přístup je u nás samozřejmostí. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně v řešení jeho zdravotních problémů. To vše je možné s pomocí kvalitních a ověřených zdravotnických přístrojů.

Ošetření a vyšetření praktickým lékařem

V naší ordinaci poskytujeme léčebně-preventivní péči praktického lékaře pro dospělé hrazené ze zdravotního pojištění i nadstandardní placené služby.

 • diagnostika a léčba akutních onemocnění
 • komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním (arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obesita, nekomplikovaný diabetes mellitus 2. typu, chronická žilní onemocnění, bolestivé stavy, deprese a poruchy spánku)
 • EKG – vyšetření srdeční činnosti
 • POCT- laboratorní vyšetření přímo v ordinaci s výsledkem na počkání
  (CRP, INR, glykémie, Streptest, FOB test – skryté krvácení ve stolici, orientační vyšetření moči)
 • odběry krve a moči, kultivační vyšetření
 • racionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí
 • předoperační vyšetření
 • preventivní a vyhledávací postupy nádorových onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • prohlídky k vystavení zdravotního průkazu
 • prohlídky do zaměstnání, pro sportovní aktivity apod.
 • očkování
 • posudková činnost, sepsání návrhu na lázeňskou péči
 • ošetření nepojištěných osob (přímo hrazená péče)

 

Preventivní a vstupní prohlídky

Vstupní prohlídka

Po registraci následuje vždy vstupní prohlídka - součástí je odebrání všech anamnéz (rodinná, osobní, sociální, pracovní), fyzikální vyšetření (provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku), kontrola laboratorních odběrů, kontrola povinného a doporučeného očkování, případně natočení a popis EKG.

Na vstupní prohlídku si s sebou, prosím, doneste:

 • platný průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce)
 • dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud je máte)
 • očkovací průkaz (pokud máte)
 • seznam užívaných léků
 • brýle, naslouchátko popř. jiné zdravotní pomůcky

 

Preventivní prohlídka

Každá pojišťovna hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře každé 2 roky, laboratorní odběry u jinak zdravých pacientů v 18, 30, 40, 50 a 60 letech, kdy se zjišťuje hladina celkového cholesterolu, hladina cukru každé 2 roky od 40 let.


Laboratorní odběry v ordinaci

V době mezi 7:00 - 9:00 v ordinaci pondělí, středa, čtvrtek, pátek

 

Návštěvní služby

Návštěvní služby provádí lékař po telefonickém kontaktování a zhodnocení zdravotního stavu, většinou v době po ordinačních hodinách, ve zcela výjimečných případech i v době ordinační.