Očkování

Při vstupních a periodických prohlídkách je prováděna vždy kontrola povinného a doporučeného očkování. Jediné povinné očkování pro dospělé hrazené z veřejného zdravotního pojištění je očkování oproti tetanu, která se v současné době provádí v pravidelných intervalech po 15 letech do věku 60 let, od 60 let se interval zkracuje na 10 let. V případě úrazu přichází v úvahu přeočkování vždy v případě, je-li prokazatelná doba od posledního očkování delší než 5 let. Z tohoto důvodu budou všichni naši pacienti mít na své průkazce zdravotní pojišťovny vylepený štítek s datem posledního očkování. Provede sestra vždy po řádném očkování.

V ordinaci očkujeme proti těmto nemocem:

Tetanus

Přeočkování u dospělých pacientů se provádí vždy po 10-15 letech (do 60 let věku 1 x 15 let, nad 60 let 1 x 10 let - ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Injekce se aplikuje do svalu.Při nedodržení 15-ti leté lhůty je nutné provádět znovu kompletní očkovací schéma třemi dávkami vakcíny, lze zkontrolovat protilátky proti tetanu, ale vyšetření znamená vyšší náklady.V některých situacích, jako při krvavých poraněních, se zvažuje přeočkování dříve než za 15 let. Poraďte se s lékařem.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci a je hrazena pojišťovnou.


Žloutenka typu A

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene. Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za 6-18 měsíců. Po první dávce trvá ochrana alespoň jeden rok, po přeočkování nejméně 20 let, ale pravděpodobně i celý život.Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.


Žloutenka typu B

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců. Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců. Po třetí dávce je celoživotní.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.


Žloutenka typu A+B

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců. Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců, po třetí dávce u žloutenky A nejméně na 20 let a u žloutenky B celoživotně.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.


Klíšťová meningoencefalitida

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene. Očkovací schéma: Po úvodní dávce se podává 2.dávka za 1-3 měsíce, třetí dávka se aplikuje za 5-12 měsíců. Ochranný účinek trvá 3 – 5 let, pak je nutný booster – přeočkování jednou dávkou (do 60 let věku stačí 1 x za 5 let, nad 60 let 1 x za 3 roky, ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Očkovat se může celý rok, ale nejvhodnější období je podzim, zima.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.


Chřipka

Očkuje se každoročně, vakcínou podle typu očekávaného původce. Očkováni se zahajuje většinou září a říjnu a obvykle se provádí do ledna. Aplikuje se do svalu, nejlépe do ramene. U pacientů s vybranými chorobami a nad 65 let vakcínu hradí pojišťovny. Ostatní pacienti, kteří mají zájem o očkování si vakcínu hradí sami.

Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u pacientů s nemocemi:

 • onemocnění průdušek a plic
 • srdeční onemocnění a onemocnění cév
 • chronické onemocnění ledvin
 • cukrovka
 • pacienti, kteří nemají slezinu - v tomto případě je očkování zvláště důležité
 • pacienti, kteří jsou umístěny v léčebnách a domovech pro seniory

Vakcína je každý rok k dispozici přímo v ordinaci. Doporučujeme očkování proti chřipce všem pacientům, kteří nechtějí být zaskočeni akutním onemocněním v nejméně vhodnou chvíli.


Tyfus

Aplikace do svalu. Stačí jedna dávka. Doporučuje se u cestovatelů při cestách do Afriky a na indický subkontinent, zvláště u osob dlouhodobě cestujících. Injekce chrání 3 roky. Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.


Plané neštovice, pásový opar

Aplikuje se subkutánně nebo do svalu. Očkovací látka proti planým nešovicím se aplikují ve 2 dávkách. Druhá dávka se podá v intervalu 6 týdnů až 3 měsíců a nesmí se podat v kratším intervalu než 4 týdny po první dávce. Očkovací látka k prevenci pásového oparu se aplikuje pouze v jedné dávce.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.


Pneumokok

Vakcína je hrazena pojištěncům nad 65 let věku.

Doporučené skupiny pacientů pro očkování:

 • osoby exponované této nákaze na pracovišti (domovy důchodců)
 • pacienti po odstranění sleziny a při nefunkční slezině
 • pacienti s chronickým selháváním ledvin
 • pacienti se závažnou poruchou imunity (včetně HIV v jakémkoliv stádiu)
 • pacienti s chronickým srdečním onemocněním
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním včetně cirhózy
 • pacienti s cukrovkou

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.


Černý kašel

Očkuje se kombinovanou vakcínou proti černému kašli, tetanu a záškrtu. Aplikuje se do svalu. Doporučuje se aplikace posilující dávky proti černému kašli minimálně jednou v dospělosti všem obyvatelům do 65 let věku. Pokud od posledního očkování proti pertusi uplynulo více jak 10 let je vhodné aplikovat co nejdříve jednu dávku vakcíny.

Vakcína je určena zejména:

 • ženám plánujícím těhotenství
 • blízkým rodinným kontaktům (rodiče, sourozenci, prarodiče) novorozence, optimálně nejpozději 4 týdny před narozením dítěte
 • osobám pečujícím o děti mladší 12 měsíců věku (např. chůvy)

Meningokok

Invazivní meningokokové onemocnění patří k nejnebezpečnějším. Úmrtnost je i přes veškerý pokrok v medicíně stále velmi vysoká, udává se mezi 10 - 15 %. Meningokoků je několik typů (sérotypů), které se označují velkými písmeny. U nás se vyskytuje onemocnění typem B a C, vzácně Y, zcela výjimečně typem A, který má výskyt v severní Africe. Od roku 2014 je v ČR k dispozici vakcína proti nejčastějšímu meningokoku skupiny B (BEXSERO), která je určena pro děti od 2 měsíců věku a starší. Pro cestovatele jsou pak nejvhodnější vícevalentní vakcíny (zastupující více typů meningokoka).

Proti meningokokové infekci nabízíme tato očkování:

 • Meningococcal polysacharide A+C vaccine
 • Menjugate - chrání proti typu C
 • Neisvac-C - chrání proti typu C
 • Menveo - chrání proti typům A,C,W135,Y
 • Nimenrix - chrání proti typům A,C,W135,Y
 • Bexsero - chrání proti typu B

Očkování nepatří mezi státem hrazená očkování. Je doporučováno dětem od 2 měsíců, dále pak adolescentům od 15 let, ostatním dětem v kolektivech, studujícím a cestovatelům do endemických oblastí.
Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.