O nás

MUDr. Jana Harnová
praktický lékař

Jmenuji se Jana Harnová, jsem lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství. Jsem vdaná a mám 2 syny a dceru.

Po studiu na gymnáziu ve Zlíně jsem studovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Promovala jsem v roce 2004, atestaci v oboru Všeobecké praktické lékařství jsem získala v roce 2013. Jsem držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Jsem členkou České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů České republiky, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a člen Mladých praktiků.

Předatestační přípravu jsem absolvovala v ordinaci praktického lékaře SARKAMED s.r.o., dále jsem pracovala jako praktický lékař v ordinaci Mediclinic a.s. V lednu 2016 jsem převzala ordinaci po MUDr. Evě Chlumské ve zdravotním středisku v Líbeznicích a zahájila provoz své soukromé praxe praktického lékaře JH medica s.r.o.

V průběhu své praxe jsem absolvovala řadu odborných stáží na pražských klinikách a specializovaných pracovištích, pravidelně se účastním odborných konferekcí a kongresů.


Eliška Plachá
zdravotní sestra

Jmenuji se Eliška Plachá. Po absolvování Střední zdravotní školy v Ústí nad Orlicí jsem nastoupila na Kliniku onkologie Fakultní nemocnice Brno, kde jsem pracovala 4 roky. Dalších 6 let jsem působila na transplatační jednotce Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a Fakultní nemocnice Motol. Pracovala jsem taktéž v zubní a gynekologické ambulaci. V ordinaci praktického lékaře v Líbeznicích jsem od srpna 2016.


Naše ordinace