Ceník výkonů

Prohlídky a vyšetření

Vstupní a periodická prohlídka do zaměstnání
400 Kč
Vyšetření pro uzavření životní pojistky
500 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (kosmetika, interrupce,lázně)
600 Kč
Posudek pro umístění osob v zařízení lázeňské péče, sociální péče
200 Kč
Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací na vlastní žádost pacienta
250 Kč
Vyšetření cílené u nepojištěných pacientů
200 Kč

 

Průkazy a potvrzení o zdravotní způsobilosti

Zdravotní (potravinářský) průkaz, svářečský průkaz
200 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz
500 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řízení motor. vozidel pro seniory
250 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu
500 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení zbrojního průkazu
300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
100 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti
300 Kč

 

Vakcíny a odběr krve

Aplikace nepovinných vakcín
150 Kč
Odběr krve ze žíly u nepojištěných pacientů a na vlastní žádost
100 Kč

 

Ostatní

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
200 Kč
Zpracování pojistky nebo bolestného
200 Kč