Informace - eRecept

Jedná se o recept, který je po vyšetření pacienta lékařem odeslán elektronicky do centrálního uložiště dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pacient obdrží tištěný recept, který předloží v lékárně. Pracovník lékárny pak vydá, na základě tohoto receptu a ověření údajů v centrálním uložišti dat SÚKLu, předepsané léčivo.

 

Jaké jsou výhody eReceptu?

 

1/ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PACIENTŮ

eRecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně, a lékař si může ověřit v centrálním uložišti SÚKLu, zda-li:

  • si pacient lék vyzvedl
  • nebyl lék v lékárně zaměněn
  • pacient neužívá další lék s jiným názvem, ale totožnou účinnou látkou a podobně

2/ KOMFORT PRO PACIENTY

eRecept je možné pacientům:

  • vytisknout a předat v ordinaci během vyšetření
  • zaslat emailem, kdy si jej pacient vytiskne a předloží v lékárně (event. v případě nemožnosti tisku, si pacient z receptu opíše 25-ti místný kód tzv. identifikátor, který nalezne pod čárovým kódem na eReceptu a předloží jej v lékárně)
  • zaslat i ve formě SMS zprávy - v tomto případě pacient obdrží 25-ti místný kód, tzv. identifikátor, který sdělí v lékárně

 

Zasílání eReceptu e-mailem či SMS zprávou je určeno zejména k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou. Není určeno k zasílání receptů akutně nemocným pacientům, u kterých je nezbytně nutná návštěva v ordinaci lékaře a řádné vyšetření.

Preferovaný způsob zasílání eReceptu pacientům je e-mail. Pacient si vytiskne eRecept a předloží v lékárně.

Zasílání 25-ti místného identifikátoru receptu pomocí SMS je pro lékárny z hlediska zpracování méně komfortní.


Pro objednání eReceptu prosím vyplňte Formulář pro objednání:

    eRecept formulář